• :
  • :
CHÀO NĂM MỚI 2021
Công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 cấp tiểu học của Phòng GD-ĐT Can Lộc
Ngày ban hành:
20/09/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Các gải pháp cụ thể theo Công văn số 4164/UBND-VX của UBND tỉnh của Sở GD-ĐT Hà Tĩnh
Ngày ban hành:
10/09/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp tiểu học năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
09/09/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2016 cấp tiểu học
Ngày ban hành:
06/09/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn thời tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cấp tiểu hoc của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
01/09/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Văn bản hợp nhất Thông tư 30 và Thông tư 22 về đánh giá học sinh tiểu học
Ngày ban hành:
26/08/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
02/03/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
30/01/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực